A A A
Rømskog kirke Regn 13
Stortingsbygningen

Stortingsvalget 2017

Her finner du informasjon om hvordan valget foregår i Rømskog kommune.

Står du i manntallet?                                               
Hvis du ikke står i manntallet, kan du ikke stemme ved stortingsvalget søndag 10. september og mandag 11. september 2017. Du kan undersøke om du står i manntallet i Rømskog kommune ved å se i manntallslistene på Kommunehuset. De blir lagt ut i uke 30 og fram til valgdagen.
Du kan også ringe vårt sentralbord på telefon 69 85 91 77,
eventuelt sende en e-post til postmottak@romskog.kommune.no

Krav om retting
Den som mener at vedkommende selv, eller noen annen, uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i kommunen, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet.
Valgstyret kan oppdatere manntallet så lenge det er praktisk mulig.
Valgstyret skal snarest sende melding til den som berøres av oppdateringer i manntallet. Oppdateringene kan være foretatt på grunnlag av søknad om innføring, krav om retting, eller at valgstyret er blitt oppmerksom på feil.

Søknad om rettinger i manntallet sendes:
Rømskog Valgstyre, Engehaget 1, 1950 Rømskog.

Forhåndsstemmegivning
Tidligstemmegivning finner sted på kommunehuset:
Fra 1. juli – 9.august 2017 mandag – fredag kl. 08.00 - 15.30
Forhåndsstemmegivning finner sted på
Kommunehuset: Fra 10. august – 8. september 2017, mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30.
Eldresenteret: Onsdag 6. september kl. 10.00 - 11.00

Ambulerende stemmegivning
Dersom du på grunn av sykdom eller uførhet ikke får stemt, kan du avgi forhåndsstemme til ambulerende stemmemottaker der du oppholder deg. Søknad om å få avgi slik forhåndsstemme må være kommet til Rømskog Valgstyre, Engehaget 1, 1950 Rømskog, innen mandag 4. september 2017.

Tid og sted for stemmegivning
Det holdes valg på medlemmer til stortinget søndag 10. og mandag 11. september 2017.
Valglokalet i Kommunehuset har følgende åpningstid:
Søndag 10. september: Kl. 13.00 – 16.00
Mandag 11. september: Kl. 08.00 – 16.00

Husk å ta med deg legitimasjon når du skal avgi stemme, valgkort er ikke nødvendig.

Her kan du se hvordan stemmene fordelte seg på Rømskog

 

Tips en venn Skriv ut