A A A
Rømskog kirke Lettskyet 11
Penger

Skatter og avgifter

Kommunekassa sine hovedarbeidsområder er å besørge all regnskapsføring, avlønning og innfordring av kommunale avgifter innen den kommunale virksomhet.

I tillegg har kommunekassa ansvaret for innfordring av skatter og arbeidsgiveravgift innen skatteområdet. I den sammenheng er skattefogd/skattedirektorat vår nærmeste overordnede faglige myndighet. Kommunekassereren er kommunens skatteoppkrever.

Avleggelse av såvel kommune- som skatteregnskap er tillagt kommunekassa. Videre fungerer kommunekassa som regnskapskontor for Marker kirkelige fellesråd, Rømskog Menighet og menighetsrådene i Marker og Rømskog.

Kommunekassa har også en støttefunksjon i forhold til etatene i kommunen.

Åpningstider er hverdager fra kl. 08.00 - 15.30 og kommunekassa holder til på kommunehuset.

For kontakt: Ring 69 85 91 77 og spør etter  Roar Karlsen eller Rita Tørnby

Tips en venn Skriv ut