A A A
Rømskog kirke Skyet 4
Penger

Skatter og avgifter

Kommunekassa sine hovedarbeidsområder er å besørge all regnskapsføring, avlønning og innfordring av kommunale avgifter innen den kommunale virksomhet.

I tillegg har kommunekassa ansvaret for innfordring av skatter og arbeidsgiveravgift innen skatteområdet. I den sammenheng er skattefogd/skattedirektorat vår nærmeste overordnede faglige myndighet. Kommunekassereren i Marker er kommunens skatteoppkrever.

Avleggelse av såvel kommune- som skatteregnskap er tillagt kommunekassa. Videre fungerer kommunekassa som regnskapskontor for Marker kirkelige fellesråd, Rømskog Menighet og menighetsrådene i Marker og Rømskog.

Kommunekassa har også en støttefunksjon i forhold til tjenestene i kommunen.

Åpningstider er hverdager fra kl. 08.00 - 15.30 og kommunekassa holder til på kommunehuset. Store deler av regnskapsfunksjonen kjøpes fra Marker kommune.

For kontakt: Ring 69 81 05 00 og spør etter Nina Sperlin.

Tips en venn Skriv ut