A A A
Rømskog kirke Klarvær 2
Mynter

Priser på kommunale avgifter og tjenester

Under finner du priser på alle kommunale avgifter og tjenester Rømskog kommune fakturerer for.

 

Priser på kommunale avgifter og tjenester
Avgift/tjeneste Pris i NOK Gjelder fra Merknad
       
Bankbokser   01.04.2018  
Liten 664   Inkl. mva., pr. år
Middels 1123   Inkl. mva., pr. år
Stor 1532   Inkl. mva., pr. år
       
 Barnehage   01.01.2018 Se eget skriv om søknad for redusert betaling
3 ukedager 1746   pr. mnd., ekskl. mat
4 ukedager 2328   pr. mnd., ekskl. mat
5 ukedager 2910   pr. mnd., ekskl. mat
Ekstradag 268   inkl. mat
Mat 279   pr. mnd. i hel plass
       
Bevillinger   01.01.2018  
Serveringsbevilling, prøve 400    
Skjenkebevilling, gebyr 350    
Skjenkebevilling, prøve 400    
       
Billett til kulturarrangement 102 01.01.2018  
       
Boliger   01.04.2018  
Trygdeleilighet, eldst 5285   pr. mnd., inkl strøm
Trygdeleilighet, tunet 5770   pr. mnd., inkl strøm
Omsorgsbolig 6640   pr. mnd + strøm
Rømsbua 5540   pr. mnd. + strøm
Østkroken 10000   pr. mnd. + strøm
       
Byggesaksgebyr   01.01.2018 klikk her for egen oversikt
       
 Eldresenteret   01.01.2018  
Korttidsplass, dag- eller nattopphold 80   Fastsatt i forskrift
Korttidsplass døgn 160   Fastsatt i forskrift
Kurdøgnpris 2875    
       
Fakturagebyr 0    
       
Feieavgift  715 01.01.2018 Pr. pipe, pr. år, inkl. mva
       
Hjemmehjelp (praktisk bistand og opplæring)   01.01.2018 klikk her for egen oversikt
       
Kloakk   01.01.2018  
Kloakkavgift 6266   Pr. år, inkl. mva
Tilkobling kloakk 16000   Inkl. mva.
       
Kulturskolen   01.08.2018  
30 min. eneundervisning (trekkspill) 866   Pr. halvår
22,5 min. eneundervisning (keyboard) 588   Pr. halvår
Gruppeundervisning 1t 15 min. 1133   Pr. halvår
Gruppeundervisning 1 time 946   pr. halvår
Materialkostnader 221   Pr. halvår
       
Matombringing   01.01.2018  
Middag 2 retter, hverdag 61    
Middag 2 retter, søndag 82    
Grøt 31    
Frokost/kvelds 31    
       
Oppmålingsgebyr   01.01.2018 klikk her for egen oversikt
       
Purregebyr  Makssats fastsatt i Inkassoloven 01.01.2018  
       
Renovasjon   01.01.2018  
Renovasjonsavgift bolig 4005   Pr. år, inkl. mva.
Renovasjonsavgift fritidsbolig (også hjemmelshavere med folkeregistrert adresse i Rømskog 2000   Pr. år, inkl. mva.
       
Skolefritidsordning (Sfo)   01.01.2018  
Dagspris pr. ukedag 13.25-17.15 334   Pr. måned inkl. mat
Dagspris pr. morgen 07.00-08.00 84   Pr. måned
Ekstradag, halv dag 140   Inkl. ett måltid
Ekstradag, hel dag 223   Inkl. to måltider
       
Slamtømming Etter forbruk + 5%  01.01.2018 Selvkost, fra-tilpris, inkl. mva. Nytt anbud ute nå
       
Trygghetsalarm   01.01.2018  
Leie av trygghetsalarm, inntekt under 2G 153   Pr. måned
Leie av trygghetsalarm, inntekt over 2G 204   Pr. måned
       
Utleie Kommunehus og kulturhus    01.01.2018  Pr. påbegynte døgn
Spisesal kjeller Kommunehus, inkl. kjøkken 1020    
Spisesal kjeller Kommunehus lag og foreninger 0    
Gymsal inkl. garderobe og dusj 1020    
Gymsal lag og foreninger inkl. garderobe og dusj 0    
Spisesal og salong inkl. kjøkken 2555    
Spisesal og salong lag og foreninger inkl. kjøkken 1020    
       
Utleie Kurøen     01.01.2018 Pr. påbegynte døgn
Tinghuset 1530    
Tinghuset lag og foreninger 0    
       
Lading av El-bil   01.01.2018 Pr. minutt (selvkost)
Ladeavgift El-bil 0,10-2,50    

Vann:
2 private vannverk sørger for vannforsyningen i Rømskog kommune. Prisen varierer noe, men ligger på ca. 2.800 pr. år.

Tips en venn Skriv ut