A A A
Rømskog kirke Delvis skyet 3

Møtekalender

 

 

Politisk møtekalender 2019

Kommunestyret

  Formannskapet   

  Utvalg for utvikling, Planutvalget   

  Utvalg for oppvekst og omsorg   

  Fellesnemnda   

  Kontrollutvalget   

 

 

30. januar

31. januar

AVLYST

 

 

14. februar

4. februar

 

 

4. februar

 

 

25. mars

20. mars

21. mars

4. mars

 

11. april

 

 


 

8. april

 

 

13. mai

AVLYST

    20. mai  

20. juni

11. juni 5. juni 6. juni 11.-12. juni  
           

 

26. august

21. august

AVLYST

22. august

AVLYST

19. august  

5. september

 

 

 

10. og 23. september  

 

  30. oktober 31. oktober

7. oktober, nye kommunestyret

14. oktober, valgnemnd (nytt formannskap)

21. oktober (nye kommunestyret)

 

 

11. november
 

 


 
18. november (nye formannskapet)  

5. desember

      16. desember (nye kommunestyret)  

 

Kontrollutvalget har møter fra kl. 09.30-12.00 på kommunehuset følgende dager: 27. august og 22. oktober. Møtet 22. oktober er AVLYST.

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste finner du som politiker her. 

 

Tips en venn Skriv ut