A A A
Rømskog kirke Regn 2

Møtekalender

 

 

Politisk møtekalender 1. halvår 2017

 

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Kommunestyret

 

09.02.

23.03.

27.04.

 

15.06.

Formannskap- Adm.utvalg

23.01.

 

07.03.

27.04.

15.05.

06.06.

Utvalg for oppvekst og omsorg

19.01.

16.02.

 

27.04.

 

01.06.

Utvalg for utvikling/Planutv.

18.01.

 

 

27.04.

31.05.

 

 

Kontrollutvalget har møte følgende dager på kommunehuset: 14.02., 23.05. og 13.06. fra kl. 09.30-12.00.

 

Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Eget skjema for tapt arbeidsfortjeneste finner du som politiker her. 

 

Tips en venn Skriv ut