A A A
Rømskog kirke Skyet -8
Rømskog sitt kommunevåpen

Høring - Endringsforskrift vedrørende minsteareal for elg

Rømskog viltnemnd har vedtatt i sak 4/18 den 10.12.2018 å legge ut forslag til endring av Forskrift om adgang til jakt etter elg og rådyr i Rømskog kommune på høring.

Uttalelsen sendes enten digitalt, skriftlig til Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog eller som e-post til: postmottak@romskog.kommune.no innen 24. januar 2019.

Tips en venn Skriv ut