A A A
Rømskog kirke Klarvær 1
l
Rømskog skole, Foto: Rune Jørgensen

Godt skolebidrag fra Rømskog

Statistisk sentralbyrås måling av skolebidragindikatorer på mellomtrinnet viser at Rømskog kommune ligger på topp i Østfold.

SSB har målt resultatene av nasjonale prøver på 8. trinn fra 2010 t.o.m. 2015, noe som gir en score på 3,5 på en skala målt fra 1 til 6. Skolens bidrag til læring anslår hva resultatet ville vært dersom elevmassen i kommunen var gjennomsnittlig med tanke på elevenes resultater fra tidligere og de demografiske elevkjennetegnene som er inkludert i analysen (familiebakgrunn, foreldrenes utdanningsnivå, husholdningens inntekt, innvandrerbakgrunn). Her kommer Rømskog kommune ut med en score på 3,6. Selv om det er resultater fra 8. trinn, er det Rømskogs innsats som måles. Nasjonale prøver avholdes kort tid etter at elevene har begynt i 8. klasse.

Som enkeltskole kommer Rømskog skole ut som nr. 4 i Østfold på skolens bidrag til læring. Landsgjennomsnittet ligger på 3,4. Rømskog har få elever, så de statistiske utslagene kan dermed bli store. Men, resultatene viser det de viser og det er hyggelig lesing.

Det er ikke så ofte Rømskogs resultater blir offentliggjort, dette fordi det er få elever i hvert kull. SSB har slått sammen resultatene i regning, engelsk og lesing over 2 år, og resultatene for 2014-2015 som er de ferskeste offentlige tallene gir denne oversikten.

Her har vi samlet resultatene for de nærmeste skolene:

Skolebidrag 2014-2015
  Skolebidrag Nasjonale prøver 8. Nasjonale prøver 5.
Rømskog skole 3,6 3,5 3,3
Bjørkelangen skole 3,4 3,3 3,2
Haneborg skole 3,4 3,0 3,0
Aursmoen skole 3,3 3,0 3,1
Bråte skole 3,1 3,0 3,4
Marker skole 3,1 2,9 3,0

 

Her har vi samlet resultatene for de nærmeste kommunene:

Kommuneoversikt 2014-2015
  Kommunebidrag Nasjonale prøver 8. Nasjonale prøver 5.
Rømskog kommune 3,6 3,5 3,3
Sørum kommune 3,4 3,4 3,4
Trøgstad kommune 3,3 3,2 3,2
Fet Kommune 3,3 3,1 3,2
Aurskog-Høland kommune 3,3 3,0 3,1
Marker kommune 3,1 2,9 3,0

 

Her på SSBs sider kan du lese mer om undersøkelsen og se resultatene fra alle landets kommuner og skoler.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut