A A A
Rømskog kirke Skyet -3
Penger

Fritak for eiendomsskatt 2018

Fritak for eiendomsskatt 2018 Rømskog kommune.

Vi minner om at fristen for å søke fritak for eiendomsskatt 2018 etter eiendomsskatteloven §7 er 1. januar 2018.

I medhold av eiendomsskattelovens § 7 kan kommunestyret vurdere å gi følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt 2018 på grunnlag av søknad:

  • Eiendommer tilhørende stiftelser/institusjoner
  • eiendommer som åpenbart er av «historisk verdi»

Vedtak om fritak for eiendomsskatt gjelder kun for et år av gangen, og det må sendes inn søknad årlig.

Søknad om fritak sendes Rømskog kommune på postmottak@romskog.kommune.no eller Engehaget 1, 1950 Rømskog.

 

Tips en venn Skriv ut