A A A
Rømskog kirke Klarvær 1
l
Fellesnemda

Fellesnemnda er klar

Aurskog-Høland kommune og Rømskog kommune har opprettet en fellesnemnd.

Nemnda består av politikere fra begge kommunene og de har det overordnede ansvaret for at den nye kommunen etableres med gode og effektive løsninger frem til kommunevalget i  2019.
Nemnda består av ti personer, sju fra Aurskog-Høland og tre fra Rømskog. Det er også blitt valgt tre varamedlemmer til nemnda.

Medlemmene
Fra Aurskog –Høland kommune vil medlemmene være;  Roger Evjen (AP), Geir Olsen (SP), Randi Ransberg (AP), Rune Skansen (KrF), Simen Solbakken (H), Thor Haugerudbråten (FrP),  Stein Lie (AP). Varamedlemmene er: Eli Ostrø (AP) og Øyvind Berg (FrP).

Rømskog kommune har følgende medlemmer i nemnda: Thor Håkon Ramberg(Krf), Turid Dahlum Nilsen (AP) og Dag Ivar Høisveen (SP). Jan Birger Holth (Krf) er varamedlem.
– Det er en spennende jobb som venter. Det er mye som skal avklares underveis og det er fellesnemda sin oppgave, sier Thor Håkon Ramberg, ordfører i Rømskog

Moderne og attraktiv
– Vi gleder oss til å komme ordentlig i gang med dannelse av en ny kommune, sier Roger Evjen, ordfører i Aurskog-Høland kommune.
Han og de andre i fellesnemnda skal sørge for at intensjonsavtalen som vi har blitt enige om blir fulgt. Hovedmålene for kommunesammenslåingen er;
- Skape en moderne og attraktiv kommune.
- Ta vare på natur- og kulturarv.
- Sikre innbyggere et likeverdig og godt offentlig tjenestetilbud av høy kvalitet.

Tips en venn Skriv ut