A A A
Rømskog kirke Skyet 2
Nybygg

Bolig og eiendom

Arealplanlegging
Kommuneplanens arealdel er knyttet til den overordnede planleggingen i kommunen i henhold til plan- og bygningsloven. Arealdelen til kommuneplanen skal bl.a. angi byggeområder, landbruks, natur- og friluftsområder, kommunikasjon m.v. Nærmere detaljer kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VI. De planleggingsoppgaver som tilligger teknisk virksomhet omfatter i det vesentligste reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Opplysninger om denne type planlegging kan hentes i plan- og bygningslovens kap. VII. Vedtak om arealbruk i kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner er rettslig bindende. Kommunale arealplaner behandles lokalt av Kommunestyret og Det faste utvalg for plansaker.

Fra og med 1.1. 2019 vil byggesak, oppmåling og spredt avløp i Rømskog kommune utføres av Aurskog- Høland kommune. Informasjon om byggesak og oppmåling finnes her

Informasjon om spredt avløp finnes her

Kontaktinformasjon: Aurskog-Høland Kommune, Rådhusveien 3 1940 Bjørkelangen

Telefon: 63 85 2500 E-post: postmottak@ahk.no

Tips en venn Skriv ut