A A A
Rømskog kirke Skyet 2
Rømskog barnehage og sfo, Fotograf: Rune Jørgensen, Copyright: Rømskog kommune

Rømskog barnehage

Barnehageåret 2019/2020 er det 24 barn i barnehagen.

De ansatte i barnehagen er:

  • Tove Granli Foss, styrer i 100 % stilling
  • Eila Marianne Bønsnæs, pedagogisk leder i 80 % stilling
  • Mona Slorbak Ottesen, pedagogisk leder i 100 % stilling
  • Grethe Kragtorp, assistent i 80 % stilling (barnehagelærer 20 %)
  • Elisabeth Moberg, barnepleier i 90 % stilling
  • Toril Bakker Sundsrud, assistent i 80 % stilling
  • Evy Sletten, assistent i 60 % stilling
  • Aileen Tørnby, assistent i 40 % stilling
  • Kaja Halvorsen, lærling


Ambulerende renholdsteam
Ambulerende vaktmester fungerer som vaktmester i barnehagen.

For informasjon om plass, kontakt oppvekstleder på unni.degnes@romskog.kommune.no  eller på tlf. 90 72 87 03.


Åpningstider:
Barnehagen er åpen mandag - fredag fra 06.45 - 17.15.
Stengt uke 29 og 30, samt jule- og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.


Betalingssatser i Rømskog barnehage
Se fullstendig prisoversikt

Søknad om opptak i Rømskog barnehage
Hovedopptaket skjer i april, men det er mulig å søke om plass i barnehagen hele året gjennom. Benytt søknadsskjemaet øverst til høyre på denne siden ved søkning. Skjemaet fylles ut så nøye som mulig og sendes Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog.

Barn som allerede har barnehageplass beholder denne så sant ikke annen beskjed blir gitt. En behøver med andre ord ikke søke hvert år. Dersom en ønsker endring av barnehageplassen fylles endringsskjemaet for barnehageplass øverst til høyre på denne siden ut og sendes Rømskog kommune, Engehaget 1, 1950 Rømskog.

Barnehagefakta.no
På barnehagefakta.no kan du finne ut mer om Rømskog barnehage og andre barnehager i Norge basert på innrapporterte tall. Siden driftes av Utdanningsdirektoratet.

Kontakt:
Barnehagen kan kontaktes på 
barnehage@romskog.kommune.no
Tlf.: 98267642

 

Tips en venn Skriv ut