Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet

Rømskog kommune
1950 Rømskog
Tlf: 69 85 91 77
Org.nr.: 964947171

Kanotur på Rømsjøen

Nyheter

Kart over Østre Tørnby

Vedtak om detaljregulering Tørnby Østre

Kommunestyret i Rømskog har 10.04.2014 vedtatt detaljregulering for Tørnby Østre, gnr. 69 bnr. 3, med bestemmelser, jfr. plan- og bygningsloven §12-12.

Skurås og deler av Steinbyfeltet

Vedtak om detaljregulering for Skuråsfeltet og deler av Steinbyfeltet

Kommunestyret i Rømskog har 10.04.2014 vedtatt detaljregulering for Skuråsfeltet og deler av Steinbyfeltet, gnr. 71 bnr. 91, 106, 109 m.fl., jfr. plan- og bygningsloven §12-12.

www

Digital kommunikasjon som hovedregel

Hvert år sender offentlige virksomheter ut mer enn 125 millioner brev på papir. Nå endres regelverket slik at forvaltningen som hovedregel skal kommunisere digitalt. Hensikten er å forenkle kommunikasjonen med innbyggere og næringsliv.

Aktiviteter

Jobb i kommunen